Υπηρεσίες

 

Η Ψυκτοκλιματιστική προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με δικό της εξειδικευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό παρέχοντας προς στους πελάτες της ένα εύρος υπηρεσιών όπως μελέτη, εγκατάσταση επισκευή και συντήρηση σε εφαρμογές συστημάτων Κλιματισμού, Εξαερισμού, Θέρμανσης και Ηλιακής Ενέργειας!

 

Η εταιρεία μας από την ίδρυση της , έχει ως βάση της πολιτικής της , την ποιότητα των υπηρεσιών και λύσεων που προσφέρει αλλά και την επαγγελματική ανταπόκριση της προς στους πελάτες της!

 

Ειδικότερα προς του επαγγελματίες η εταιρεία μας αντιλαμβανόμενη τις ανάγκες του επαγγελματία έχει δημιουργήσει την υπηρεσία συντήρησης Stand By καλύπτοντας ολοκληρωμένες  υπηρεσίες παροχών service!

        

 Μελέτη

Η εταιρεία μας έχοντας στο δυναμικό της εξειδικευμένο προσωπικό με έμπειρους Μηχανολόγους αναλαμβάνει την μελέτη για τη δημιουργία και υλοποίηση εφαρμογών στους τομείς του Κλιματισμού, του Εξαερισμού της Θέρμανσης καθώς και στον τομέα των Ηλιακών συστημάτων.

                                                                                                                                                                                           

Ειδικότερα σας παρέχουμε:

                                                                                                                                                                                    

> Μελέτη του χώρου εγκατάστασης

> Ανάλυση της εφαρμογής προς τον πελάτη

> Ανάλυση της προσφοράς και των προτεινόμενων μηχανημάτων προς τον πελάτη                                        

> Μεθοδολογία εφαρμογής και υλοποίησης του έργου με χρονοδιάγραμμα


 

Πώληση

Η εταιρεία μας, συνεργαζόμενη με επώνυμα και αξίοπιστα ονόματα εταιρειών στους τομείς εργασιών της, προσφέρει στούς πελάτες της επώνυμα και αξιόπιστα προιόντα για κάθε εγαρμογή. Τα προιόντα που διανέμει η εταιρεία μας στην αγορα είναι μόνο των επίσημων εταιρειών καλύπτωνας τους πελάτες της πλήρως στους όρους εγγύησης του κατασκευαστή.


Ειδικότερα σας παρέχουμε:

 

> Αναλυτική προσφορά μηχανημάτων και υλικών γραπτώς

> Αμεση παράδοση και εγκατάσταση

> Ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα

> Προμήθεια με γραπτά και ηλεκτρονικά επίσημα έντυπα των αναγραφόμενων προϊόντων στην προσφορά


Εγκατάσταση και Service

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση την συντήρηση και την επισκευή εφαρμογών στους τομείς του Κλιματισμού, του Εξαερισμού της Θέρμανσης καθώς και στον τομέα των Ηλιακών συστημάτων.

Η εταιρεία μας διαθέτει δικά της άρτια εκπαιδευμένα και πλήρως εξοπλισμένα συνεργεία, τα οποία μπορούν να σας εγγυηθούν, αφ΄ ενός μεν την σωστή εγκατάσταση και την συντήρηση σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή, αλλά και αφ΄ ετέρου την άμεση επέμβαση σε περίπτωση που κατά την διάρκεια λειτουργίας των μηχανημάτων υπάρξει η ανάγκη κάποιου service.

 

Ειδικότερα σας παρέχουμε:

 

> Εγκατάσταση και συντήρηση μηχανημάτων Κλιματισμού και Εξαερισμού από δικά μας εξειδικευμένα συνεργεία

> Εγκατάσταση και συντήρηση μηχανημάτων Θέρμανσης με Φυσικό Αέριο καθώς και νέων εφαρμογών με Αντλίες ΘερμότητΑέρα-Νερού από δικά μας εξειδικευμένα συνεργεία

> Αποξήλωση παλαιότερου συστήματος είτε Κλιματισμού είτε Θέρμανσης και αντικατάσταση του με καινούργιο σύστημα

> Εγκατάσταση συστήματος με Ηλιακή Ενέργεια για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και υποβοήθησης για εφαρμογές Θέρμανσης

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Stand By

Η Ψυκτοκλιματιστική δίπλα στον επαγγελματία!

 

Η εταιρεία μας με αντιλαμβανόμενη τις ανάγκες του επαγγελματία έχει δημιουργήσει την υπηρεσία συντήρησης Stand By καλύπτοντας εξ ολοκλήρου υπηρεσίες παροχών service σε συστήματα Κλιματισμού ,Εξαερισμού και Θέρμανσης!
Ο επαγγελματίας, έχοντας την υπηρεσία μας αυτή , κερδίζει χρόνο και χρήμα και έχει την άμεση κάλυψη της εταιρείας μας σε τυχόν πρόβλημα που μπορεί να του παρουσιαστεί στον εξοπλισμό του ,άνευ χρέωσης!

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  


> Ο επαγγελματίας απαλλάσσεται από την παρακολούθηση των μηχανημάτων και από αναπάντεχες βλάβες που μπορεί να προκληθούν κερδίζοντας χρόνο και χρήμα!

> Διασφαλίζει την σωστή λειτουργία των μηχανημάτων αυξάνοντας την μακροζωία τους.

> Εξασφαλίζει τους όρους εγγύησης των μηχανημάτων.(Βάση όρων κατασκευαστή)

> Μειώνει το κόστος κατανάλωσης των μηχανημάτων.

> Έχει την άμεση ανταπόκριση από μέρους μας σε περίπτωση βλάβης.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ


Με τα παραπάνω πιστεύουμε να σας ενημερώσαμε για τον κύκλο δραστηριοτήτων μας και τούς τομείς ενασχόλησής μας και θα χαρούμε να συνεργαστούμε στο μέλλον!

 

Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας και είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση!

 

 

Με εκτίμιση

Ψυκτοκλιματιστική